دوره ه های آموزشی فنون اداره جلسات و آشنایی با روش ها و فنون کار با مدیران مافوق به دلیل مشکل پیش آمده برای استاد محترم دوره طبق برنامه ذیل برگزار خواهد شد:
 
آشنایی با روش ها و فنون کار با مدیران مافوق: چهارشنبه 95/11/27 ساعت 8:00 تا 14:00
 
فنون اداره جلسات: پنجشنبه 95/11/28 ساعت 8:00 تا 14:00 
 
لازم به ذکر است فراگیران محترمی که با برنامه اعلام شده مشکلی دارند می توانند با ارسال پیام به سامانه آموزش درخواست حذف دوره را داشته باشند.
 
 
 

معرفی مدیر


  

محمّد فرنگی نوفرست

مدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

تقویم آموزشی 1397

 

سامانه آموزش کارکنان دولت

 

اوقات شرعی