به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ مراسم تودیع و معارفه مدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان ظهر روز گذشته در محل دفتر رئیس سازمان برگزار شد. 

در این مراسم  محمد فرنگی نوفرست به عنوان مدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان معرفی و از زحمات کوروش آموزگار  مدیر پیشین تشکر و قدرانی شد.

معرفی مدیر


  

محمّد فرنگی نوفرست

مدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

تقویم آموزشی 1397

 

سامانه آموزش کارکنان دولت

 

اوقات شرعی