IMAGE

فایل دوره آموزشی آشنایی با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه کل کشور

24 آذر 1398


فایل دوره آموزشی آشنایی با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه کل کشور  دریافت فایل پیوست

IMAGE

بــرنــامــه آموزشی دی مــاه 98

24 آذر 1398


بــرنــامــه آموزشی دی مــاه 98 دریافت فایل پیوست

IMAGE

فایل دوره آموزشی ارتباطات سازمانی

11 آذر 1398


فایل دوره آموزشی ارتباطات سازمانی   دریافت فایل پیوست

IMAGE

رئیس سازمان با دبیر اتاق تعاون استان دیدار کرد

05 آذر 1398


روز یکشنبه سوم آذرماه  مجید پورعیسی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با دبیر اتاق تعاون استان در خصوص توسعه همکاری با مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان دیدار کرد.

IMAGE

برنامه آموزشی آذرماه 98

04 آذر 1398


برنامه آموزشی آذرماه 98 دریافت فایل پیوست

IMAGE

فایل دوره آموزشی حل مسئله و تصمیم گیری

04 آذر 1398


فایل دوره آموزشی حل مسئله و تصمیم گیری      دریافت فایل پیوست  

معرفی مدیر


  

 

مدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

تقویم آموزشی 1398

سامانه آموزش کارکنان دولت

 

اوقات شرعی