فایل دوره آموزشی مدیریت جلسات اداری

دریافت فایل پیوست

فایل دوره آموزشی تربیت فرزند

دریافت فایل پیوست

فایل دوره آموزشی تجزیه تحلیل اداری

دریافت فایل پیوست

فایل دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره و متقاعدسازی 

دریافت فایل پیوست

فایل دوره آموزشی فرآیند آموزش و توسعه منابع انسانی (1)

دریافت فایل پیوست

معرفی مدیر


  

 

مدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

تقویم آموزشی 1398

سامانه آموزش کارکنان دولت

 

اوقات شرعی