دوره آموزشی ایجاد و پرورش محیط کار خلاق و نوآور برگزار شد

 

مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری با همکاری سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی خراسان جنوبی (موسسه آموزشی تحقیقاتی رایزن توسعه) اقدام به برگزاری دوره آموزشی با عنوان "ایجاد و پرورش محیط کار خلاق و نوآور" با تدریس استاد برجسته کشوری آقای دکتر مهدی کنعانی نمود. مخاطبین دوره آموزشی، جمعی از مدیران (پایه و میانی) دستگاه های اجرایی استان بودند که طی روزگذشته، 19 تیرماه به مدت 9 ساعت در دو نوبت صبح و عصر در این کارگاه حضور یافتند. آقای کنعانی مدرس دوره آموزشی، به بیان عوامل مؤثر در خلاقیت و موانع آن، تأثیر مدیریت در بروز خلاقیت، ارکان خلاقیت و تکنیک‏های پرورش آن پرداختند. به گزارش روابط عمومی، این کارگاه با استقبال چشمگیری روبرو گردید.

 

 

معرفی مدیر

 

مهدی فاطمی

مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

تقویم آموزشی 1399

سامانه آموزش کارکنان دولت

 

اوقات شرعی