مدیر اموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان در مراسم یادواره شهدای اداره کل فنی و حرفه ای استان شرکت نمود.

 

معرفی مدیر

 

مهدی فاطمی

مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

تقویم آموزشی 1399

سامانه آموزش کارکنان دولت

 

اوقات شرعی