برنامه آموزشی مرداد ماه 97

با هماهنگی های به عمل آمده برنامه آموزشی مرداد ماه 97 مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری در سه سطح عمومی، شغلی مشترک اداری و بهبود مدیریت تنظیم و اعلام می گردد. متقاضیان می توانند جهت ثبت نام از طریق سامانه آموزشی اقدام نمایند.

لازم به ذکر است ثبت نام تا قبل از شروع کلاس بوده و به شرکت کنندگان در دوره بدون ثبت نام گواهی نامه تعلق نخواهد گرفت.

دریافت برنامه مرداد ماه

معرفی مدیر

 

مهدی فاطمی

مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

تقویم آموزشی 1399

سامانه آموزش کارکنان دولت

 

اوقات شرعی