برگزاری 2 دوره آموزشی ویژه مدیران با تدریس مدرس کشوری

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری در نظر دارد نسبت به برگزاری دو دوره آموزشی، برابر برنامه زمان بندی ذیل و با تدریس استاد برجسته کشوری جناب آقای دکتر پورقاز اقدام نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به پورتال آموزشی سازمان ثبت نام نمایند.

 دوره آموزشی مدیریت منابع(مالی، انسانی و ...) به مدت 16 ساعت روزهای یکشنبه 22 و دوشنبه 23 مهرماه ساعت 8 لغایت 14

دوره آموزشی آینده پژوهی به مدت 6 ساعت روز یکشنبه 22 مهر ماه ساعت 16 لغایت 20

مکان برگزاری: سالن آموزش مدیریت درمان تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی واقع در سایت اداری

نظر به ظرفیت محدود دوره ها و عدم امکان مهلت ثبت نام اقدام به موقع مورد انتظار است .

معرفی مدیر

 

مهدی فاطمی

مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

تقویم آموزشی 1399

سامانه آموزش کارکنان دولت

 

اوقات شرعی