آزمون دوره آموزشی غیر حضوری آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس برگزار شد.

به گزارش مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ به منظور ارتقاء سطح آگاهی و اطلاعات مدیران و کارمندان دولت نسبت به علل، اهداف و شرایط دفاع مقدس، دوره آموزشی آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس به صورت غیر حضوری برگزار شد .

آزمون دوره مذکور روز گذشته 15 مهر ماه با شرکت 313 نفر از کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی استان به صورت الکترونیکی برگزار گردید.

معرفی مدیر


  

 

مدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

تقویم آموزشی 1398

سامانه آموزش کارکنان دولت

 

اوقات شرعی