آزمون دوره آموزشی غیر حضوری آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس برگزار شد.

به گزارش مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ به منظور ارتقاء سطح آگاهی و اطلاعات مدیران و کارمندان دولت نسبت به علل، اهداف و شرایط دفاع مقدس، دوره آموزشی آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس به صورت غیر حضوری برگزار شد .

آزمون دوره مذکور روز گذشته 15 مهر ماه با شرکت 313 نفر از کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی استان به صورت الکترونیکی برگزار گردید.

معرفی مدیر

 

مهدی فاطمی

مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

تقویم آموزشی 1399

سامانه آموزش کارکنان دولت

 

اوقات شرعی