برنامه آموزشی آبان  ماه 1397

با هماهنگی های به عمل آمده برنامه آموزشی آبان  ماه 97 مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری در سه سطح عمومی، شغلی و بهبود مدیریت تنظیم و اعلام می گردد. متقاضیان می توانند جهت ثبت نام از طریق سامانه آموزشی اقدام نمایند.

 ثبت نام تا قبل از شروع کلاس بوده و به شرکت کنندگان در دوره بدون ثبت نام گواهی نامه تعلق نخواهد گرفت . 

لازم به ذکر است دوره آموزشی "امنیت کاربری فناوری اطلاعات" براساس بخشنامه شماره 367237 مورخ 97/07/15 جایگزین دوره آموزشی "شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها" موضوع بخشنامه شماره 145099 مورخ 97/11/20 می گردد.

دریافت برنامه آبان 97                          

معرفی مدیر

 

مهدی فاطمی

مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

تقویم آموزشی 1399

سامانه آموزش کارکنان دولت

 

اوقات شرعی