به اطلاع می رساند مرکز آموزش مدیریت دولتی در نظر دارد به مناسبت گرامیداشت پنجاهمین سال تأسیس مرکز، کنگره ای با عنوان " آموزش مدیران و کارکنان در ایران" با تأکید بر نیم قرن تلاش بی وقفه در خصوص آموزش مدیران و کارکنان دولت برگزار نماید.

بدین منظور دستاوردها، نتایج یافته های مطالعاتی و تجارب سایر کشورها و همچنین سازمان های مرتبط با آموزش کارکنان و مدیران دولتی، از طریق " فروم بین المللی" و با همکاری صاحب نظران مؤسسه بین المللی علوم اداری (HAS) در قالب پنج همایش متناظر با محورهای تعریف شده عرضه می شود.

متقاضیان می توانند برای ثبت نام در کنگره بین المللی آموزش مدیران و کارکنان دولت به آدرس http://conference.smtc.ac.ir مراجعه نمایند.

معرفی مدیر


  

 

مدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

تقویم آموزشی 1398

سامانه آموزش کارکنان دولت

 

اوقات شرعی