به گزارش مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ دوره آموزشی تبیین نقشه راه اصلاح نظام اداری عصر روز یکشنبه 7 مرداد 98با تدریس استاد مجرب کشوری دکتر سید صدرالدین صدری نوش آبادی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور و با حضور مدیران کل و معاونین منابع انسانی دستگاه های اجرایی استان برگزار شد.

معرفی مدیر


  

 

مدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

تقویم آموزشی 1398

سامانه آموزش کارکنان دولت

 

اوقات شرعی