به گزارش مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ دوره آموزشی ‌آشنایی با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه کل کشور روز گذشته شنبه 2 شهریور 98 با تدریس استاد مجرب کشوری دکتر کریمی مشاور اقتصادی معاونت امور علمی،فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور مدیران کل، معاونین برنامه ریزی و بودجه و عناوین مشابه مرتبط با برنامه ریزی و بودجه دستگاه های اجرایی استان برگزار شد.

معرفی مدیر


  

 

مدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

تقویم آموزشی 1398

سامانه آموزش کارکنان دولت

 

اوقات شرعی