به گزارش مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ دوره آموزشی عمومی توجیهی بدو خدمت  با تدریس جمعی از اساتید و به مدت 70 ساعت از 6 مهرماه آغاز و 14 مهرماه با برگزاری آزمون به پایان رسید.

معرفی مدیر


  

 

مدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

تقویم آموزشی 1398

سامانه آموزش کارکنان دولت

 

اوقات شرعی