فایل دوره آموزشی فن بیان و آیین سخنوری

دریافت فایل پیوست

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ دوره آموزشی آئین نگارش و مکاتبات اداری را با همکاری دانشگاه آزاد  اسلامی بیرجند در تاریخ 18 دیماه برگزار می کند. با توجه به محدودیت ظرفیت متقاضیان در اسرع وقت ثبت نام نمایند.  

مشخصات دوره در فایل پیوست

 دریافت فایل پیوست

فایل دوره آموزشی آشنایی با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه کل کشور 

دریافت فایل پیوست

بــرنــامــه آموزشی دی مــاه 98

دریافت فایل پیوست

فایل دوره آموزشی ارتباطات سازمانی 

 دریافت فایل پیوست

معرفی مدیر

 

مهدی فاطمی

مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

تقویم آموزشی 1399

سامانه آموزش کارکنان دولت

 

اوقات شرعی