روز یکشنبه سوم آذرماه  مجید پورعیسی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با دبیر اتاق تعاون استان در خصوص توسعه همکاری با مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان دیدار کرد.

برنامه آموزشی آذرماه 98

دریافت فایل پیوست

فایل دوره آموزشی حل مسئله و تصمیم گیری 
 
 
 
فایل آموزشی دوره غیر حضوری احکام زندگی در اسلام
 

 

فایل دوره آموزشی قانون مدنی

دریافت فایل پیوست

معرفی مدیر

 

مهدی فاطمی

مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

تقویم آموزشی 1399

سامانه آموزش کارکنان دولت

 

اوقات شرعی